Ves directament al contingut Selecciona idioma / Select your language

Tu decideixes en què inverteix l'Ajuntament!

El Govern de Quatretonda t'obri la possibilitat de participar activament en les decisions que més t'afecten.

Votació
11 - 17
setembre
Aquesta votació va finalitzar el 17 setembre 2017 i està arxivada. Ves a l'edició actual per a consultar la votació en curs.

Coneix Quatretonda Participa

El Govern de Quatretonda ha establert la regeneració democràtica com un dels seus pilars bàsics. Regeneració democràtica que passa per donar veu als ciutadans i ciutadanes i apropar-los a la pressa de decisions. Per tal de complir amb este objectiu, i com ja vam fer en 2015 i 2016, va a dur-se a terme un procés de participació ciutadana per a què els veïns decidisquen on es destinaran els diners provinents del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles (PIFS) de la Diputació de València. L’import ascendirà a 71.518,20€

Els ciutadans decidiran al voltant dels projectes que proposen els veïns i el departament tècnic de l’Ajuntament accepte com a viables i s’ajusten a les condicions que estableix la Diputació en la subvenció del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles (PIFS).

Convocatòria del PIFS

Proposa

Propostes
fins el 6
de setembre
Votació
11 al 17
de setembre
Resultats
18
de setembre

Quines propostes es poden fer?

Les inversions que es poden fer han de ser financerament sostenibles, i per tant, les propostes presentades també ho han de ser. Poden ser en els següents àmbits:

 • Clavegueram
 • Abastiment domiciliari d’aigua potable
 • Recollida, gestió i tractament de residus
 • Enllumenat públic
 • Protecció i millora del medi ambient
 • Millora de les estructures agropecuàries i dels sistemes productius
 • Indústria
 • Energia
 • Comerç
 • Informació i promoció turística
 • Transport de viatgers
 • Infraestructures del transport
 • Recursos hidràulics
 • Investigació científica, tècnica i aplicada
 • Societat de la informació
 • Gestió del coneixement
 • Ordenació del transit i de l’estacionament
 • Vies públiques
 • Parcs i jardins
 • Protecció i gestió del Patrimoni HistòricArtístic
 • Carreteres
 • Camins veïnals
 • Gestió del patrimoni: aplicades a la rehabilitació i reparació d’infraestructures i immobles propietat de l’entitat local afectes el servici públic.

Com s’han de fer les propostes?

Els veïns i veïnes han de fer propostes i enviar-les utilitzant el Formulari de Propostes i enviar-lo per correu electrònic a [email protected] o entregar-lo per registre d’entrada en l’Ajuntament de Quatretonda abans del 6 de setembre.

Què passa amb les propostes presentades?

Aquestes propostes seran analitzades per l’Oficina Tècnica per tal de comprovar que, de manera estimativa, no superen els límits establerts per projecte, que s’ajusten als requisits i la viabilitat d’aquestes. En cap cas, els projectes presentats poden tenir un cost estimat superior a 71.518,20€, IVA inclòs. Les propostes que cumplisquen tots els requisits, seran sotmeses a votació.

Posteriorment seran els ciutadans i ciutadanes els que es pronuncien sobre quins projectes consideren prioritaris. La informació al voltant dels projectes es podrà consultar a aquesta web, als llocs habilitats per a l’emissió del parer de la ciutadania, així com als diferents mitjans de comunicació.

Vota

Quina serà la pregunta?

A què vols que es destinen els diners provinents del PIFS? S’ha de votar un màxim de dos propostes entre totes les presentades que s’ajusten als requisits establerts.

Qui pot participar?

Podran participar en aquest procés aquelles persones majors de 16 anys empadronades a Quatretonda, d’acord al padró en data 17/09/2017.

On es participa?

Per tal de facilitar la participació de la ciutadania es podrà votar a:

 • Ajuntament: de dilluns a divendres de 9 a 14h.
 • Biblioteca: de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 16:30 a 20h.

Es podrà votar per Internet?

A la web quatretondaparticipa.com, s’haurà d’introduir el DNI a la casella que s’indique. Per cada línea IP es podran efectuar 3 votacions. Aquelles persones que descobrisquen que algú ha suplantat la seua identitat o vulguen rectificar el seu vot, han de dirigir-se a qualsevol dels punts de votació ubicats als edificis municipals i demanar a la persona encarregada l’anul·lació del vot em s i la voluntat de tornar a votar, presentant el seu DNI.

Quins dies es podrà votar?

S’ha establert un període de votació que comen arà, via Internet, a les 0:00 hores del dia 11 de setembre de 2017 i conclourà el dia 17 de setembre a les 23:59 hores. Físicament es podrà̀ votar de l’11 al 15 de setembre a les seus habilitades, dins del seu horari d’obertura.

Quan sabrem el resultat de la votació?

Es farà públic al web quatretondaparticipa.com només concloga el període de votació, a les 0:00 hores del dia 18 de setembre, tot i que els resultats oficials es donaran a con ixer el dia 18 de setembre al matí.

S’executaran aquelles propostes més votades fins a cobrir el pressupost màxim establert en aquesta convocatòria. En el cas que per l’ordre de votació s’havera d’executar una proposta, però amb aquesta es supere l’import màxim de la subvenció, s’estudiarà cada cas, i bé, s’executaria la següent més votada i que entre dins del pressupost o, depenent de l’import, es faria en varies fases o la diferència l’assumiria l’Ajuntament sempre de conformitat amb l’estudi economicofinancer d’Intervenció corresponent.