Tu decideixes en què inverteix l'Ajuntament!

El Govern de Quatretonda t'obri la possibilitat de participar activament en les decisions que més t'afecten.

Votació
19 - 25
març

Coneix Quatretonda Participa

El Govern de Quatretonda ha establert la regeneració democràtica com un dels seus pilars bàsics. Regeneració democràtica que passa per donar veu als ciutadans i ciutadanes i apropar-los a la pressa de decisions. Ja ho hem fet tres vegades, i en aquesta quarta edició a dur-se a terme un procés de participació ciutadana per a què els veïns decidisquen on es destinaran els diners provinents del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM). L’import del SOM d’aquest any és de 220.893,41€. No obstant això, com que una part s’ha de destinar a acabar el vetlatori municipal, proposta més votada en la segona edició de #QuatretondaParticipa, s’estima que l’import lliure per a participación ciutadana és d’aproximadament 150.000€ tot i que, en funció del cost real del vetaltori, aquest import es pot incrementar.

Els ciutadans decidiran al voltant dels projectes que proposen els veïns i el departament tècnic de l’Ajuntament accepte com a viables i s’ajusten a les condicions que estableix la Diputació en la subvenció del SOM.

Calendari

Propostes
fins el 11
de març
Votació
19 al 25
de març
Resultats
26
de març

La Ciutadania decideix

Quatretonda Participa pretén aprofundir en la participació real i efectiva de la ciutadania. Els veïns i veïnes han de fer propostes i enviar-les utilitzant el formulari de propostes i enviar-lo per correu electrònic a [email protected] o entregar-lo per registre d’entrada en l’Ajuntament de Quatretonda. El termini per pre sentar propostes finalitza l’11 de març de 2018.

Aquestes propostes seran analitzades per l’Oficina tècnica per tal de comprovar que, de manera estimativa, no superen els límits establerts per projecte, que s’ajusten als requisits i la viabilitat d’aquestes.

Posteriorment seran els ciutadans i ciutadanes els que es pronuncien sobre quins projectes consideren prioritaris. La informació al voltant dels projectes es podrà consultar a la web quatretondaparticipa.com, als llocs habilitats per a l’emissió del parer de la ciutadania, així com als diferents mitjans de comunicació.

Vota

Què anem a decidir?

En aquest procés de participació ciutadana es realitzarà la pregunta següent: A què vols que es destinen els diners provinents del SOM? S’ha de votar un màxim de dos propostes entre totes les presentades que s’ajusten als requisits establerts.

Qui pot participar?

Podran participar en aquest procés aquelles persones majors de 16 anys empadronades a Quatretonda, d’acord al padró de data 25/03/2018.

On es participa?

Per tal de facilitar la participació de la ciutadania es podrà manifestar el parer de cadascú a les següents instal·lacions municipals:

  • Ajuntament: de dilluns a divendres de 9 a 14h i dimecres de 16 a 18h.
  • Biblioteca: de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 16,30 a 20h.

Es podrà votar per Internet?

Si, mitjançant una plataforma d’Internet i amb un sistema de votació telemàtica accessible des de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil. A la web quatretondaparticipa.com, s’haurà d’introduir prèviament el DNI a la casella que s’indique. Per cada línea IP es podran efectuar 3 votacions. A més a més, s’enviarà un SMS al mòbil que s’introduisca i un número de telèfon sols podrà rebre un sms. Aquelles persones que descobrisquen que algú ha suplantat la seua identitat o vulguen rectificar el seu vot, han de dirigirse a qualsevol dels punts de votació ubicats als edificis municipals i demanar a la persona encarregada l’anul·lació del vot emès i la voluntat de tornar a votar, presentant el seu DNI.

Inici i final de la votació.

S’ha establert un període de votació que començarà, via Internet, a les 0:00 hores del dia 19 de març de 2018 i conclourà el dia 25 de març a les 23:59 hores. Físicament es podrà votar del 20 al 23 de març a les seus habilitades, dins del seu horari d’obertura.

El resultat de la votació

Es farà públic només concloga el període de votació, a les 0:00 hores del dia 26 de març, tot i que els resultats oficials es donaran a conèixer al llarg del dia 27 de març.

S’executaran aquelles propostes més votades fins a cobrir el pressupost màxim establert del SOM. En el cas que per l’ordre de votació s’havera d’executar una proposta, però amb aquesta es supere l’import màxim de la subvenció, s’estudiarà cada cas, i bé, s’executaria la següent mésvotada i que entre dins del pressupost o, depenent de l’import, es faria en varies fases o la difer- ència l’assumiria l’Ajuntament sempre de conformitat amb l’estudi econòmic-financer d’Intervenció corresponent.